Vítejte na blogu věnovaném průmyslu


Český průmysl

neustále se vyvíjí. Zde můžete najít další články na toto téma


Produkce kovových pružin uživa se odlišný materiálů

Posted on 15/05/2018 12:29pm

Všechny stroje, které uživame každého dne skládají se z spousta součástí. Každa z týchto dilů je velice důležita a plní svou funkce. Samozřejmě všechny dily měly by být efektivné, aby celý stroj dobře pracoval a nám sloužil.
Pružiny ve strojích
Author: mendhak
Source: http://www.flickr.com
Při návrhu pružiny měli bychom obvykle vypočítat průměr jejího drátu, počet činných závitů a její volnou délku. Z toho důvodu potřebujete zvolit zatěžující sílu, průměr pružiny a její materiál.

Kovové pružiny se vyrábí tvarovaním za tepla nebo za studena. Forma výroby zaleží na žánře pera, požadovaných atributech a velikostech užité suroviny. Pro produkce kovových pružin používa se několik materiálů. Nejčastějí je to korozivzdorná ocel nebo slitina měď. Šroubovité tažné pera jsou produkovane z drátů a tyčí kruhového průřezu s konstantním průměrem. Pružina obvykle navíjená zastudena, pozdějí muže být dále tepelně zpracována.Produkce pružin v dnešní době (odkaz) většinou je automatická. V speciálných tovarnách, které produkují jenom pružiny je pár robotů, které vykonují celou prací. Jasně lidé musejí kontrolovat pracé strojů a je to potřebné pro jejích výborné fungovaní. Avšak automatizace urychlila a usnadnila výrobení pružin.

kov
Source: www.morguefile.com
Při protlačovaní za studena je polotovar při pokojové temperatuře vložen do průtlačnice a je – pomůckou, která je nazývaná průtlačníkem – vytlačován proti jeho pohnutí. Je to možne z toho důvodu, že většina metalů se dá tvářet. Jsou také hliníkové směsy, které není možno tvářet za pokojové temperatury. V tímto případě je nutné materiál ohřát na určitou temperaturu. Ohřevaním se zvětšuje tvařitelnost kovu a dochází k snížení přetvárného odporu.

Každá pružina měla by mít několik dohledů. Jde tady o kvalitu materiálu a hodnotu produktů. Mohli bychom tady rozčlenít tří etapy, první je vstupní revize, potom kontrola v postupě samotné výroby a na zavěr kontrola konečný. Důraz je kladen na velikosti a nezlomnost materiálu.

V pružinarnách můžete nabýt nejznamější žánry a rozměry pružin, tehdy jde o sériovou produkce. Možne je také zamluvení miň popularních žánrů, mlůvime tady o výrobě kusové. Pera je možne výrabět na pár způsobů, všechno zaleží na tím jakou pružinu potřebujeme. Před koupením pružiny pečlivě zkontrolujte jaký žánr pera potřebujete. Pokud nejste jistý můžete požádat o pomoc kutila nebo mechanika.

Tags: dily, částí, kov, Výroba, produkce, pružina, Pružiny